Våra kunder

 

Våra kunder finns i flera olika branscher och även på många olika håll geografiskt.
Vår specialitet är dock företag inom detaljhandel och tjänsteproducerande företag.
Det är allt från mindre enpersonsföretag till större företag med flera hundra miljoner i omsättning.

Geografiskt finns våra kunder spridda inom alla landskap i söder upp till Närke i norr. Med modern teknik kan en hel del skötas på distans, men vi värdesätter mycket det personliga mötet. Genom att samordna kundbesöken går det utmärkt att få till
stånd det personliga mötet med kunder en bra bit från Småland.

 
 
Vi är medlem i SRF
   
Kontaktuppgifter:
    
Växjö Ekonomibyrå AB,
Kungsgatan 1 B, 352 30 Växjö
    
Telefon: 0470 - 76 44 44
Fax: 0470 - 76 44 41
E-post: veb@veb.se